Nordiska Rådet

Guider i NordenNordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet. 2011 är Henrik Dam Kristensen från Danmark president.
Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från och de tre självstyrande områdena; Färöarna, Grönland och Åland.

Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament och utses av parlamenten efter förslag av partigrupperingar.

www.norden.org