Velkommen til Færøerne (Føroyar)

Færøerne omfatter 18 øer, der adskilles af smalle sunde og fjorde. Det samlede areal er 1.399 km2, og hovedstaden Tórshavn ligger på den største ø Streymoy.  Den samlede kystlinie er 1.289 km og på intet tidspunkt er du over 5 km (3 mil) væk fra havet. Befolkningen tæller knap 49.000 hvoraf ca. 18.000 bor i hovedstaden.

Færøerne er en selvstyrende del under det danske kongerige. Øerne har hjemmestyre med eget parlament og flag. Det færøske flag kaldes Merkið (Mærket) og er lige som de øvrige nordiske flag et korsflag. Færøerne er ikke medlem af EU

Færøsk er det officielle sprog på Færøerne, og benyttes alle steder og af alle instanser. Sproget har sin oprindelse i oldnordisk og er nært beslægtet med islandsk og de andre nordiske sprog. Dansk samt engelsk læres i skolen. Færøsk blev et standardiseret skriftsprog i 1890.

Størstedelen af den færøske befolkning, omkring 85%, hører til den færøsk evangeliske Lutherske kirke (folkekirken).

Fiskeri er og har i mange årtier været det vigtigste erhverv på Færøerne. Fiskeprodukter, inklusive lakseopdræt, udgør mere end 95% af eksporten og cirka 20% af BNP.

Færøerne er af vulkansk oprindelse. Øerne er en del af basaltsletten, der strækker sig fra Irland til Grønland. Færøerne ligger på 62 grader Nord, men har et forbavsende mildt klima på grund af Golfstrømmen. Den gennemsnitlige temperatur i de varmeste måneder er 13°C, hvilket giver milde sommerdage, om vinteren er den gennemsnitlige temperatur 3°C.  Det færøske vejr er særdeles omskifteligt, hvilket virkelig fascinerer fremmede. En af de mest almindelige tilbagemeldinger fra rejsende er det unikke i at kunne opleve alle fire sæsoner på én dag.