Välkommen till Danmark

 

Konungariket Danmark, Kongeriget Danmark gränsar till Tyskland i syd och maritimt mot Sverige i öst och Norge i norr.

 

Till Danmark hör inom begreppet Rigsfaellesskabet även Färöarna och Grönland, båda med ett utvecklat självstyre.

 

Danmark har ca 5,5 miljoner invånare, varav nästan en fjärdedel i huvudstaden Köpenhamn. 72 öar var bebodda den 1 januari 2008. 

 

1973 fick Danmark med i Europeiska gemenskaperna som senare ombildades till Europeiska unionen.

 

Ett spännande land med vackra vyer, mycket god mat och dryck.