Förmåner

IGC:s förmåner är personliga och kan endast användas av IGC:s medlemmar. För att kunna utnyttja de förmåner som anges för respektive land ska förmånstagaren visa giltigt IGC-kort och legitimation.

Observera uppdateringsdatum för förmånerna! De som inte har uppdaterats innevarande år kan ha slutat gälla men inga aktuella uppgifter har rapporterats av ansvarig förening.